16+ Gifts for a friend who lost a dog 4 Bước nghiên cứu từ khoá 1 Tìm từ khoá (aka Lập bộ từ khoá tổng quát cho chủ đề cần SEO) 2 Phân tích list từ khoá, tìm topic viết bài (topic nhỏ trong chủ đề tổng quát cần SEO) 3 Tạo list từ khoá cho topic đã lọc được (Nhóm từ khoá từ list từ khoá đã tổng hợp được) 4 Lên kế hoạch nội dung Bước 1 Tìm từ khoá Cách 1 Tìm từ khoá truyền thống tin tức công nghệ 1 Tạo list seedkey bằng brainstorming ( tạo danh sách từ khoá gốc bằng cách tự suy nghĩ) 2 Mở rộng list seedkey (danh sách từ khoá gốc) 2.1 Search seedkey vào google bằng trình duyệt ẩn danh, chỉnh sửa https://www.google.com/preferences phù hợp với khu vực SEO 2.2 Tổng hợp keyword từ Google Suggest Releated keyword (cuộn chuột xuống cuối trang) key "+" google search box Keyword Everywhere "+" key Sufer https://answerthepublic.com/ 3 Lấy dữ liệu từ các công cụ nghiên cứu từ khoá 3.1 Gõ keyword từ list seedkey vào các công cụ tìm kiếm từ khoá sau https://keywordtool.io/ https://spineditor.com/ Mục Keyword explore trong Ahref Keyword Planner 3.2 Export dữ liệu từ các công cụ nghiên cứu từ khoá 3.3 Lặp lại quy trình nếu bắt gặp từ khoá thấy có thể mở rộng nội dung được, chỉ dừng lại khi nào cảm thấy không thể cào được tiếp từ khoá mới 4 Xoá hết các dữ liệu thừa, chỉ lưu lại cột từ khoá, tổng hợp vào 1 sheet Excel duy nhất và lọc trùng 5 Check lại các chỉ số volume, độ khó của list từ khoá đã lọc. Lưu ý chỉ dùng dữ liệu từ duy nhất 1 nguồn Cách 2 Tìm từ khoá từ dữ liệu của đối thủ 1 Xác định đối thủ 2 Tải organic keyword của đôi thủ trên Ahref về 4 Xoá hết các dữ liệu thừa, chỉ lưu lại cột từ khoá, tổng hợp vào 1 sheet Excel duy nhất và lọc trùng 5 Check lại các chỉ số volume, độ khó của list từ khoá đã lọc. Lưu ý chỉ dùng dữ liệu từ duy nhất 1 nguồn Cách 3 Lấy dữ liệu từ parent Ahref/Semrush Vào keyword explorer Check từ khoá chính Tìm parent topic cao nhất / chọn cluster phù hợp Filter theo tiêu chí: độ khó, volume, traffic, độ dài, .... Tải bộ key về Bước 2 Phân tích từ khoá Keyword mapping Cách 1 Thủ công Lần lượt đọc từ khoá trong list Note các topic xuất hiện trong list từ khoá Xoá các từ khoá không liên quan đến chủ đề gốc ban đầu, từ khoá sai chính tả Lặp lại đến khi ko tìm thấy topic mới Sắp xếp lại các topic theo sơ đồ hình cây hoặc sơ đồ tư duy để thể hiện môi quan hệ giữa các topic với nhau Tính toán tổng volume và độ khó trung bình của mỗi topic, cập nhật vào sơ đồ tư duy Cách 2 Dùng công cụ (cập nhật sau) Bước 3 Tạo list từ khoá cho các topic đã lọc ở bước 2 (nhóm từ khoá theo từng topic) Cách 1 Lọc từ khoá trong list từ khoá ở bước 1 theo kết quả ở bước 2 Cách 2 Mỗi topic ở bước 2, tạo seedkey và tiến hành nghiên cứu từ khoá như bước 1 cho từng topic nhỏ Bước 4 Lên kế hoạch nội dung viết bài Cấp độ website Gom nhóm từ khóa thành bài viết Tiến hành phân bổ topic lên các Đường dẫn trên web check intent của từ khóa --> chủ đề viết bài / loại nội dung SEO Chọn từ khoá có ngữ nghĩa phổ quát và volume lớn nhất làm từ khoá chính cho topic của Đường dẫn check kết quả tìm kiếm (SERP) của từ khóa Chọn loại nội dung phù hợp để xây dựng nội dung cho dường dẫn (sau khi nghiên cứu intent từ khoá) các từ khóa ko rõ có trùng chủ đề ko phân tích kết quả SERP Cấp độ Bài viết Seo (Blog) Triển khai theo Topic Cluster Lên list bài viết cho từng topic ở bước 2 1 bài Pillar Post Ít nhất 5 bài phụ Trong nhóm từ khoá của từng bài viết, chọn từ khoá có ngữ nghĩa phổ quát và volume lớn nhất làm từ khoá chính cho bài viết Tạo file quản lý bài viết STT Từ khóa URL mong muốn Tiêu đề Insight khách hàng Dàn ý nội dung 1 2 Phân loại từ khoá theo phễu capture term::label ### Default Bottom-of-Funnel Terms ### Default Middle-of-Funnel Terms ### Default Top-of-Funnel Terms - where to buy::where to buy - best ::best - where::where - buy ::buy - top ::top - how ::how - shop ::shop - cheap ::cheap - for ::for - for sale|sale::for sale - affordable::affordable - with ::with - purchase::purchase - review::review - increase ::increase - coupon::coupon(s) - popular ::popular - remove::remove - discount::discount - favo.*rite::favorite - lower::lower - closeout::closeout - good::good - fix ::fix - deal |deals ::deal(s) - value::value - grow ::grow - shipping | ship|freight::shipping - checklist::checklist - issue ::issue - price ::price - how much::howmuch - what are::what are - finance::finance - option::option - what is::what is - credit::credit - lowest::lowest - what can::what can - under ::under - highest::highest - what does::what does - appointment::appointment - average::average - template::template - call::call - do I need::do I need - example::example - service::service - type::type(s) - tips::tips - schedule::schedule - which ::which - tricks::tricks - near me::near me - compare |comparison ::compare - why::why - hire ::hire - (20[1-2][1-9])::model year - guide::guide - for hire ::for hire - solution::solution - book ::book - hours ::hours Bofu keyword https://www.contentharmony.com/blog/bottom-of-funnel-keywords/ Comparison [brand] vs [brand]: (shopify vs woocommerce) best [keyword]: (best content marketing software) [brand] alternatives: (airpod alternatives) best [keyword] for: (best content marketing software for SaaS) [brand] competitors: (mailchimp competitors free) top [keyword]: (top snow removal services) Reviews (and other social proof like ‘case studies’) top [keyword] near me: (top snow removal services near me) top [keyword] for: (top furnace maintenance services for Seattle) [keyword/brand] review: (razer blade review) / (gaming laptops review) Product Types [brand] case study: (moosend case study) [brand] ratings: (salesforce ratings) [keyword] for [use case]: (boots for construction workers) Pricing best [keyword] for [use case]: (best courses for growth marketers) top [keyword] for [category]: (top running shoes for women) cheap [keyword]: (cheap bluetooth headphones) Brand & Product Names cheap [keyword] for: (cheap bluetooth headphones for the gym) [brand/product] discounts: (vuori coupons) [brand generic product]: (razer blade laptop), (apple keyboards) [brand] pricing: (salesforce smb pricing) [brand specific product]: (razer blade 15), (apple pencil 2) Buying Process [brand product] under [price]: (nike shoes under $100) Find Cate Đối tượng Gom nhóm từ khóa doanh nghiệp Doanh nghiệp https://www.extendoffice.com/documents/excel/5828-excel-categorize-data-by-text.html mẹ Mẹ Google Sheet forrmula =INDEX($M$2:$M$20,MATCH(TRUE,ISNUMBER(SEARCH($L$2:$L$20,A2)),0)) bố Bố tìm từ khóa trong khoảng L2 đến L20, xem có từ nào khớp với nội dung trong ô A2, phân loại theo danh mục ở khoảng M2 đến M20 Excel Formula =INDEX($E$2:$E$8,MATCH(TRUE,ISNUMBER(SEARCH($D$2:$D$8,A2)),0)) thêm space trước và sau từ khóa ngắn, tránh trùng: =" " xác định từ khóa liên quan của chủ đề từ khóa câu hỏi seed key chủ đề tính chất how to chủ đề lớn: sức khỏe, tài chính, mối quan hệ, spirit, công việc văn phòng, công cụ hành động 5W google trends check địa điểm (lưu ý thay đổi từ khóa/topic linh hoạt) https://answerthepublic.com/ check thủ công kết quả trong semrush cấu trúc search semrush: lọc key dễ (top 10 -1) của các web * seed key info ecom ảnh seed key * quora amazon pinterest seed key * câu hỏi reddit etsy medium redbubble youtube pinterest logic nghiên cứu từ khóa pinterest https://www.sammyseo.com/keyword-research/ https://www.sammyseo.com/extracting-keyword-templates-patterns-from-a-keyword-set/ https://www.sammyseo.com/product-comparison-keywords/ - Unifury
Search

This section doesn’t currently include any content. Add content to this section using the sidebar.

16+ Gifts for a friend who lost a dog

Gifts-for-friend-who-lost-dog

Losing a beloved pet is akin to losing a family member, a faithful companion who brought endless joy and love. In this difficult time, finding the right way to show support can be challenging. This article offers a selection of 16+ thoughtful gifts for your friend who has recently experienced the loss of their cherished dog. Each gift is chosen with care, aiming to bring a measure of comfort and help commemorate the special bond they shared with their furry friend.

16+ Gifts for a friend who lost a dog

Hiking - Mountain Coffee Mugs for friend who lost a dog

Hiking - Mountain Ceramic Coffee Mugs for a friend who lost a dog is a touching tribute to shared adventures and treasured memories. Made from durable ceramic, this mug captures the essence of companionship with its heartwarming design of friends and their furry companions gazing out over a serene mountain landscape. It's not just a mug, it's a daily reminder of the love and the journeys shared, offering comfort with every sip.

Price: $19.96

Hiking-Mountain-Coffee-Mugs

Shop Now

Pet's Face Wooden Ornament for friends who lost their dog

Pet's Face Wooden Ornament for friends who lost their dog is a heartwarming keepsake to cherish the memory of a furry family member. Carved from natural wood, this ornament showcases a delightful portrait of the beloved pet. Each slice of wood retains its unique grain and bark edge, making every piece one-of-a-kind. It's a special way to honor the bond between your friend and their dog, destined to be a treasured part of holiday seasons for years to come.

Price: $27.95

Pet's-Face-Wooden-Ornament

Shop Now

Mountain Suncatcher Ornament for friend who lost their dog

The Mountain Suncatcher Ornament is a serene tribute to a friend who lost their dog. It shows a peaceful mountain scene in vibrant colors and details. Humans and pets enjoy nature's beauty together in the scene. The material mixes translucent and reflective elements. It captures and radiates light. This symbolizes the lasting presence of a pet who has passed. It is a special way to keep a cherished dog's spirit alive in the heart and home.

Price:$19.95

Mountain-Suncatcher

Shop Now

“They still talk about you” Memorial Bridge Ceramic Mugs for Friends who lost their dog

"They still talk about you" Memorial Bridge Ceramic Mugs honor a departed furry friend. Each cup brings comfort. Made of high-quality ceramic, these mugs show pets at the rainbow bridge. You can add the pet's name for a personal touch. This mug is more than for drinking. It reminds us daily of shared love and memories. It is an ideal gift for someone grieving their canine companion.

Price: $19.96

They-still-talk-about-you-Memorial-Bridge-Ceramic-Mugs

Shop Now

Customized Dog's Name Memorial Dog Sun Catcher for Friends who lost their dog

The Customized Dog's Name Memorial Dog Sun Catcher honors a pet that has passed. Each sun catcher is made with great care. Light flows through it, illuminating the dog's name and a colorful background. This piece captures sunlight and the essence of a cherished companion. It reflects their bond daily. You can customize the dog breed, name, and year. This makes it a timeless keepsake. It celebrates the life and love of a furry friend.

Price: $19.95

Dog-suncatcher

Shop Now

Personalized Pet Memorial Shape Wooden Ornament for Friends who lost their dog

The Personalized Pet Memorial Shape Wooden Ornament remembers a missed canine companion. It is made from natural wood. Each piece is unique with its wood grain and bark edge. It includes three strings for easy hanging. A gift box option is available. This makes it a touching keepsake for friends grieving their pets. The ornament celebrates the bond between a pet and its owner. It captures the spirit of a cherished friend. It will be treasured for years.

Price:$19.89

Personalized-Pet-Memorial-Shape-Wooden-Ornament

Shop Now

Customized Beach Family Canvas Print Gifts for Friends Who Lost their Dogs

The Customized Beach Family Canvas Print Gifts for Friends is a tribute to moments with a pet. This canvas shows a serene beach scene with up to nine figures. They represent family members and pets looking toward the horizon. It symbolizes love and memories that last after a pet's passing. You can add names for personalization. This makes each print unique, capturing family bonds. This thoughtful gift is a beautiful keepsake. It honors a lost companion and celebrates their joy.

Price: $50.52

Customized-Beach-Family-Canvas-Print

Shop Now

Pet Portrait Wooden Ornament for Friends Who Lost Their Dog

The Pet Portrait Wooden Ornament for Friends Who Lost Their Dog is a heartfelt and enduring way to commemorate a furry family member. This charming ornament is crafted from high-quality wood, ensuring a durable and timeless piece that can be treasured for years to come. It features a joyful portrait of the beloved pet, complete with a festive backdrop of green and red paw prints, symbolizing the loving impact the pet had on the family. 

This ornament not only serves as a beautiful piece of holiday décor but also as a comforting reminder of the pet's everlasting presence in the hearts and memories of the family.

Price: $22.89

Pet-portrait-wooden-ornament

Shop Now

“Those we love don‘t go away” Memorial Gifts Canvas Print for Friend Who Lost a Dog

The "Those We Love Don't Go Away" Memorial Gifts Canvas Print is a touching tribute to the unbreakable bond between a person and their dog. Crafted on high-quality canvas, this print is designed to bring comfort and remembrance to those mourning the loss of their furry companion. The heartfelt message, accompanied by a serene illustration of people and their pets looking out to the horizon, underscores the enduring presence of love. Its material ensures durability, making it an everlasting keepsake. This piece is special because it provides a visual reminder that those we cherish are never truly gone, they continue to walk beside us in our hearts and memories.

Price: $50.52

Those-we-love-don‘t-go-away-Memorial-Gifts-Canvas-Print

Shop Now

Personalized Pet Memorial Wooden Ornament for A Friend Who Lost a Dog

The Personalized Pet Memorial Wooden Ornament honors a pet that has passed. This ornament is made from durable wood for lasting use. The paw print and wing design show the pet's eternal footprint in the heart. They also symbolize the pet's angelic journey. You can add a photo and engrave a name. This makes it a personal reminder of shared love and memories. It provides solace and a smile in sorrow. The natural wooden texture gives a rustic touch to holiday decor. It is more than an ornament. It is a treasured keepsake.

Price: $22.89

Personalized-Pet-Memorial-Wooden-Ornament

Shop Now

Pet Memorial Customized Acrylic and Wood Ornament Gifts for Friends Who Lost a Dog 

The Pet Memorial Customized Acrylic and Wood Ornament commemorates a friend's dog. It blends wood's warmth with acrylic's clarity for a beautiful effect. The light and eye are caught by this effect. The wood has a dog's silhouette in a heartwarming nature scene. This symbolizes the pet's lasting presence in the heart and home. You can personalize it with the dog's name and year. This makes it a unique way to honor a furry family member. The mix of acrylic and wood adds a modern touch. It shows a pet's lasting impact on our lives. This ornament is more than decoration. It is a meaningful symbol of love that lasts over time.

Price: $23.85

Pet-Memorial-Acrylic-and-Wood-Ornament

Shop Now

In Loving Memory Memorial Wooden Pet Collar Frame Gifts for a Friend Who Lost a Dog

The "In Loving Memory Memorial Wooden Pet Collar Frame Gift" is a tribute to a pet that has passed. This frame is made from high-quality wood. It offers a sturdy and rustic backdrop for a dog's photo. Adding the pet's collar around the frame makes it personal. This turns it into a unique keepsake. It is a special way to remember a furry friend. It preserves and displays their memory with love. This frame is more than a gift. It shows the pet will not be forgotten.

Price: $24.65

In-Loving-Memory-Memorial-Wooden-Pet-Collar-Frame

Shop Now

“What The Entrance To Heaven Must Look Like” Memorial Ceramic Ornament For Friend Who Lost a Dog

The "What The Entrance To Heaven Must Look Like” Memorial Ceramic Ornament is a heartwarming tribute to a friend's beloved dog who has crossed the rainbow bridge. Made from premium ceramic, this ornament offers a smooth and glossy finish that beautifully showcases a charming illustration of various pets peering through fluffy clouds, symbolizing their peaceful journey to heaven. It's a special and touching gift that provides a sense of closeness to a departed pet, imagined at the gates of a serene afterlife. This ornament is not only a decoration but a symbol of love and the indelible mark pets leave on our lives.

Price: $19.96

What-The-Entrance-To-Heaven-Must-Look-Like-Memorial-Ceramic-Ornament

Shop Now

Printable Digital File Gifts for a friend who lost a dog

Printable Digital File Gifts are personalized offerings for friends grieving a dog's loss. This product offers a customizable digital canvas print. It shows a couple and their pets looking towards the horizon. It is a digital keepsake that can be printed and framed. This makes it a timeless memento of the pet's companionship. You can add names to make it a special tribute to a friend's loyal companion. This digital file is flexible for use on various materials. It ensures the pet's memory stays in your friend's home and heart.

Price: $9.99

Printable-Digital-File-Gifts

Shop Now

Dog Memorial Rainbow Bridge Ceramic Ornaments For a Friend Who Lost a Dog

The "Dog Memorial Rainbow Bridge Ceramic Ornament" honors a cherished pet that has crossed the Rainbow Bridge. Made of high-quality ceramic, it shows dogs looking over a rainbow. This symbolizes the pet's journey to peace. You can personalize it with the names of departed companions. It reminds us that they may have gained wings but they stay in our hearts. This ornament symbolizes enduring love. It is a beautiful gesture of remembrance for holidays or any time.

Price: $19.96

Dog-Memorial-Rainbow-Bridge-Ceramic-Ornaments

Shop Now

What do you get a friend whose dog has died?

Personalized Memorial Ornament

Crafted with care, these ornaments can feature the dog's name, dates, or even a paw print. Made from materials like ceramic or glass, they can hang on a Christmas tree or in a special place in the home year-round.

Custom Portrait

An artist can take a favorite photograph of the dog and turn it into a piece of art. Whether it's a painting, drawing, or digital artwork, it's a unique and lasting tribute.

Memorial Garden Stone

These stones can be customized with engravings and come in various shapes and sizes to fit garden spaces. They serve as a daily reminder of the pet in a peaceful outdoor setting.

Sympathy Card

A well-chosen card with a heartfelt, handwritten message can convey support and shared sorrow. Look for cards with subtle artwork that reflects the beauty and love of their pet.

Donation in Memory

Contributing to a pet shelter or charity in the dog's name is a gift that keeps giving. It honors the pet’s legacy by helping other animals in need.

Memory Book

A premium journal or a photo album allows the pet owner to compile memories, stories, and pictures. It can be a therapeutic way to reminisce about the good times.

Memorial Candle

A scented candle, perhaps with a fragrance reminiscent of the dog, like a warm or outdoor scent, can be lit on anniversaries or whenever the friend wishes to feel close to their pet.

Keepsake Box

Crafted from wood or another durable material, this box can safely store cherished items like the dog’s leash, favorite toy, or other small mementos.

Comforting Blanket

Choose a soft, plush blanket in calming colors. It can provide physical comfort on difficult days and be a warm embrace in the absence of their furry friend.

Plant a Tree

Planting a tree provides a living memorial that can be seen from a friend's window or visited in a favorite park, symbolizing the enduring nature of love.

Gift Basket

Fill a basket with comforting items like herbal teas, chocolates, a soft throw, or even a book on coping with pet loss. It’s a way to provide immediate comfort and care.

Commemorative Jewelry

Engraved with the pet’s name, or even containing a compartment for ashes, such jewelry keeps the pet’s memory close at all times.

Rainbow Bridge Gifts

Items like a plaque or a framed version of the Rainbow Bridge poem offer hope and solace, suggesting the pet is in a happy place.

Wind Chime

A delicate chime with paw prints or bones can be a gentle reminder of the pet every time the wind blows, creating a soundtrack of memories.

What to do for someone who lost their dog?

Listen

Give them your full attention. Encourage them to express their feelings and share stories about their dog. Be a compassionate listener, acknowledging their pain without trying to "fix" it.

Acknowledge Their Loss

Use words that convey empathy and understanding. Say things like, “I’m so sorry for your loss,” or “Your dog was amazing and will be missed.”

Offer Practical Help

Identify specific tasks you can handle for them, such as walking their other pets, doing grocery shopping, or handling phone calls. It takes the burden of routine tasks off their shoulders.

Send a Sympathy Card

Write a heartfelt message on a card. Your words can be a great comfort during their grieving process, especially when they reflect personal memories of the pet.

Gift a Memorial

A personalized gift, like a custom-engraved garden stone, a pendant with the dog's paw print, or a framed photo, can serve as a lasting tribute to their beloved pet.

Create a Memory Book or Album 

Put together a collection of photos and stories of the dog. This allows the person to revisit cherished memories and celebrate the life of their companion.

Spend Time With Them

Offer to spend time together doing something they find comforting or distracting, depending on their needs at the moment. Your presence can offer significant comfort.

Encourage Them to Share Memories

Remind them of the joy their pet brought into their life. Share your memories of their dog to show how much they were loved by others as well.

Respect Their Grieving Process

Understand that grief is personal and can manifest in different ways. Avoid making assumptions about where they should be in their grief journey.

Check-In Regularly

Long after the initial loss, continue to reach out. This can help them feel supported and remind them that they are not alone in remembering and honoring their pet's memory.

What do you say to a friend whose dog died?

Here are some messages you can say to a friend whose dog died: 

 • "I am so sorry for your loss.Was such a special companion and will be greatly missed."
 • "Thinking of you in these tough times. Memory will always be a treasure in our hearts."
 • "My heart is with you as you mourn. They were not just a pet, but a member of your family."
 • "Sending love and thoughts of comfort. Was lucky to have you as their human."
 • "If there's anything I can do to support you as you grieve, I'm here for you."
 • "May the memories. And the love you shared comfort you during this time."
 • "I know words can't take away the hurt you're feeling, but I want you to know how much I care."
 • "Wishing you strength for today and hope for tomorrow. Paw prints will forever be on our hearts."
 • "I can't imagine how you must be feeling. [Dog's Name] was such an incredible soul."
 • "Remembering [Dog's Name]'s joyful spirit and how they made us smile. They will be sorely missed."
 • "It's hard to say goodbye to such a wonderful companion. I'm holding you in my thoughts."
 • "[Dog's Name]'s love left an indelible imprint in our lives. We were all blessed to know them."
 • "May the love of those around you help you through the days ahead. [Dog's Name]'s memory lives on."
 • "Your beloved [Dog's Name] has left us, but they will never be forgotten."
 • "Take all the time you need to grieve, my friend. [Dog's Name] was an extraordinary friend."
 • "May the comfort of friends and family be your strength now that [Dog's Name] is no longer by your side."
 • "[Dog's Name] brought so much joy to everyone's life. We will all miss them dearly."
 • "I am here for you during this dark time. Your bond with [Dog's Name] was truly special."
 • "They say dogs are man's best friend, but [Dog's Name] was so much more than that to you."
 • "Though [Dog's Name] may not be beside you, the love they gave you will never leave your side."

Conclusion

In closing, each of these 16+ gift ideas is thoughtfully chosen to bring comfort and honor the memory of a beloved dog. Whether it's a personalized memento, a comforting keepsake, or a gesture that helps in healing, your gift can make a significant difference. It's a way to show your friend that they are not alone in their grief and that the love shared with their furry companion will always be cherished and remembered.

Unifury Support

Unifury Support | View all blog posts

Unifury is here to help cherish and share special memories in life with those you love, no matter where you are in the world. Having been part of so many families' milestones and celebrations, we offer a wide range of interesting, creative, thoughtful gifts and ideas, and fresh gift-giving inspiration to make every moment count.

Share this post

Leave a comment

Comments will be approved before showing up.